Jer zaslužujete biti vođeni znanjem.

Sandro Kraljević
Magistar psihologije

Sanja Gomuzak
Diplomirana ekonomistica

Davorka Biondić Vince
Diplomirana ekonomistica

Viktorija Vuk
Magistra psihologije