Jer zaslužujete biti vođeni znanjem.

Sandro Kraljević
Magistar psihologije

Davorka Biondić Vince
Diplomirana ekonomistica

Patricija Kunc
Magistra psihologije

Viktorija Vuk
Sveučilišna prvostupnica psihologije