Korisnici web stranice www.mindlab.hr (u daljnjem tekstu: stranice) i kupci dužni su prije početka korištenja stranica upoznati se Općim odredbama i pravilima privatnosti. Pristupanjem stranicama, narudžbom bilo kojih proizvoda i/ili usluga, ili korištenjem bilo kojeg dijela njezinog sadržaja korisnik prihvaća Opće odredbe i pravila privatnosti, kao i sva ostala pravila i uvjete korištenja stranica te proizvoda i usluga koje se putem nje pružaju.

Korisnici su suglasni da neće koristiti stranice na način da štete njenim autorima ili trećim osobama, te prihvaćaju sve rizike korištenja stranica, kao i korištenja, naručivanja i/ili kupnje naših proizvoda i usluga. Pravo korištenja stranica osobno je pravo korisnika i ne može se ni na koji način prenositi na druge fizičke i/ili pravne osobe, niti je bilo koji korisnik ovlašten prijavljivati druge fizičke i/ili pravne osobe. Ukoliko se korisnik ne slaže s navedenim, dužan je prestati koristiti stranice te proizvode i usluge koji se putem nje pružaju.

Nositelj svih prava na stranicama je tvrtka Mind Lab d.o.o. (u daljnjem tekstu: Društvo). Sadržaj stranica, te dokumenti, podaci, informacije, materijali, tekst, fotografije i video zapisi objavljeni na stranicama (u daljnjem tekstu: sadržaj) zaštićeni su autorskim pravima. Mijenjanje, posuđivanje, prodavanje, reproduciranje, distribuiranje ili korištenje sadržaja na bilo koji komercijalni način moguće je samo uz prethodnu pisanu dozvolu Društva. Sadržaj na stranicama može se koristiti samo za individualne potrebe korisnika uz poštivanje svih autorskih i vlasničkih prava te prava trećih osoba. Društvo se u potpunosti odriče bilo kakve odgovornosti za točnost i/ili potpunost svih informacija i sadržaja koje se nalaze stranicama, te zadržava pravo na nenamjerne pogreške.

Društvo omogućuje korištenje stranica na najbolji mogući način, koji svojim korisnicima pruža potpuno korisničko iskustvo. To uključuje kontinuirano dodavanje novog informativnog sadržaja, dodavanje novih proizvoda i usluga u našu web trgovinu, nadgledanje rada servera, širenje kapaciteta prema broju korisnika, podršku korisnicima i redovitu komunikaciju s njima, te otklanjanje eventualnih grešaka i problema u radu sustava. Društvo cijeli sadržaj stranica postavlja u dobroj namjeri kako bi kupcima i korisnicima olakšalo odabir prilikom kupovine i komunikacije s Društvom. Društvo ne jamče da sadržaj stranica u potpunosti odgovara stvarnom stanju stvari u sadašnjem trenutku. Sav sadržaj stranica redovito se i detaljno provjerava od strane Društva i, po potrebi, relevantnih trećih strana.

Društvo ne preuzima odgovornost za eventualne probleme u radu stranica, proizvoda i usluga. Društvo ne može jamčiti da korištenje stranica neće biti prekinuto ili bez pogrešaka. Korisnik je suglasan s time da pristup stranicama ponekad može biti u prekidu ili privremeno nedostupan. Korisnici koriste stranice na vlastitu odgovornost. Društvo ni na koji način nije odgovorno za štetu koju korisnik može pretrpjeti korištenjem stranica. Autori i druge fizičke i/ili pravne osobe uključene u stvaranje, proizvodnju i distribuciju stranica (uključujući i njihov sadržaj) nisu odgovorni ni za kakvu štetu nastalu kao posljedica korištenja ili nemogućnosti korištenja istih.

Društvo administrira stranice iz svojih ureda u Zagrebu u Republici Hrvatskoj. Društvo ni na koji način ne izjavljuje da njegovi proizvodi i/ili usluge ili sadržaj stranica na ovoj lokaciji prikladni ili dostupni za korištenje izvan područja Republike Hrvatske, a pristupanje iz područja gdje je njihov sadržaj nezakonit je zabranjeno. Nije dopušteno korištenje ili izvoz, odnosno uvoz, radi izvoza proizvoda i/ili usluga na ovoj lokaciji niti bilo koje kopiranje ili prilagođavanje u suprotnosti sa važećim zakonima ili propisima uključujući, bez ograničenja, izvozne zakone i propise Republike Hrvatske. Ako odlučite pristupiti ovoj lokaciji izvan područja Republike Hrvatske, to radite na vlastitu inicijativu i smatrate se odgovornim za poštivanje važećih lokalnih zakona. Ove Opće odredbe i pravila privatnosti se tumače u skladu sa zakonima Republike Hrvatske i neće se primjenjivati načela o rješavanju nesuglasnosti zakona.

Korisnik je osobno odgovoran za zaštitu povjerljivosti zaporki, na mjestima gdje one kao takve postoje. Korisnik je dužan dati točne, potpune i važeće osobne podatke prilikom ispunjavanja registracijskog obrasca, kontakt formi, i u svim ostalim situacijama kada je to potrebno. Postupanje suprotno tome ovlašćuje Društvo da uskrati takvom korisniku pristup stranicama ili ostvarenje svih ili dijela proizvoda ili usluga. Ugovor o kupoprodaji proizvoda između kupca i Društva zaključen je trenutkom narudžbe nekog proizvoda ili usluge.

Zabranjeno je slanje ili prenošenje na ovu lokaciju ili sa nje bilo kojih nezakonitih, prijetećih, uvredljivih, klevetničkih, opscenih, pornografskih ili drugih materijala koji su u suprotnosti s bilo kojim zakonom. Društvo na ovoj lokaciji ne želi od Vas primati povjerljive ili druge informacije kojima ne može slobodno raspolagati. Svi materijali, informacije ili druge obavijesti koje prenosite i/ili šaljete na ovu lokaciju neće se smatrati povjerljivim i onima kojima se ne može slobodno raspolagati. Društvo nema nikakve obaveze prema ovim informacijama. Zaposlenici Društva mogu kopirati, otkrivati, distribuirati, primjenjivati, prikupljati, spremati, snimati, organizirati, ili na drugi način koristiti informacije i sve podatke, slike, zvukove, tekst i sve ostale materijale u njima sadržane za bilo koje odnosno za sve komercijalne i nekomercijalne svrhe. Navedene odredbe ne vrijede za Vaše osobne podatke, jer se na njih primjenjuje naš pravilnik o zaštiti osobnih podataka koji je u skladu s Općom uredbom o zaštiti osobnih podataka.

Društvo se u potpunosti odriče svake odgovornosti koja na bilo koji način može nastati iz, ili je na bilo koji način vezana za korištenje stranica, za bilo koje radnje korisnika uporabom ili zlouporabom sadržaja stranica, te za bilo kakvu štetu koja može nastati korisniku ili bilo kojoj trećoj strani u vezi s uporabom ili zlouporabom korištenja sadržaja stranica. Društvo nije odgovorno za bilo kakav gubitak podataka do kojeg može doći za vrijeme prijenosa informacija na internetu. Korisnik se slaže i prihvaća da pristup stranicama ponekad može biti u prekidu, privremeno nedostupan ili isključen.

Društvo se oslobađa od svake odgovornosti za štetu koja je mogla nastati prilikom posjete stranicama uslijed protupravnih radnji trećih osoba, računalnih virusa, prekidom u komunikacijskoj liniji, neovlaštenim pristupom, neprikladnim ponašanjem, nemarom i slično, te drugih slučajeva za koje nije odgovorno Društvo. Društvo je oslobođeno svake odgovornosti u slučaju nastanka okolnosti koje onemogućavaju korištenje stranica. Uvjeti ovog poglavlja odnose se na cjelokupni sadržaj stranica.

Društvo zadržava pravo da onemogući pristup stranicama korisnicima u slučaju procjene da se ista koristi na neprikladan način. Društvo zadržava pravo odbiti pristup stranicama bilo kojoj fizičkoj i/ili pravnoj osobi na osnovi vlastitih procjena. Korisnik se obvezuje da će stranice koristiti na način da ne ugrožava njene resurse, resurse Društva, te proizvode i usluge Društva u cijelosti. Neprimjereno korištenje stranica zabranjeno je i može rezultirati ukidanjem pristupa istima.

Ove stranice sadrže sadržaj, kao i veze do drugih internet stranica kreiranih od strane trećih osoba koje će se, kad god je to moguće, kao takve označavati. Društvo nema nadzor nad navedenim sadržajem ili drugim internet stranicama uopće, te se u potpunosti odriče svake odgovornosti, uključujući ali ne ograničeno na točnost, potpunost i dostupnost sadržaju na internet stranicama kreiranim od strane trećih osoba.

Korisnik je dužan čuvati podatke o svom korisničkom računu tajnima, te je u potpunosti odgovoran za svu štetu nastalu neautoriziranim korištenjem svog korisničkog računa. Društvo zadržava pravo u bilo kojem trenutku izmijeniti ili dopuniti Opće odredbe i pravila privatnosti. Promjene stupaju na snagu danom objave na stranicama. Nastavak pristupanja stranicama ili korištenja bilo kojeg dijela njihovih sadržaja smatrat će se pristankom na izmijenjene ili dopunjene Opće odredbe i pravila privatnosti. Društvo savjetuje periodično provjeravanje Općih odredbi i pravila privatnosti radi upoznavanja s eventualnim promjenama.

Poveznice na stranicama sa lokacijama samostalnih proizvođača i drugih aktera su osigurane isključivo da bi Vam olakšale rad. U slučaju budete koristili ove poveznice, napustit ćete stranice. Društvo nije pregledalo sve ove lokacije samostalnih proizvođača i drugih aktera te ih ne kontrolira i nije odgovorno za bilo koju od ovih lokacija ili njihov sadržaj. Samim tim, Društvo ne podržavamo i ne daje nikakve izjave o njima, kao ni o bilo kojim informacijama, softveru ili drugim informacijama, proizvodima i/ili uslugama koji se tamo nalaze, ili bilo kojim rezultatima koji se mogu dobiti njihovim korištenjem. Ako odlučite pristupiti nekoj od web stranica samostalnih proizvođača i drugih aktera koje su povezane sa stranicama, to radite isključivo na vlastiti rizik.

Društvo zadržava pravo u bilo kojem trenutku i bez prethodne najave izmijeniti, dopuniti ili ukinuti bilo koji dio svog poslovanja, što uključuje i stranice, odnosno bilo koji njihov dio, servise, funkcionalnosti, sadržaj, podstranice i/ili proizvode i usluge koje se putem njih pružaju. Predmetno pravo uključuje, ali se ne ograničava na, promjenu vremena dostupnosti sadržaja, dostupnosti novih podataka, načina prijenosa, kao i prava na pristup ili korištenje stranica.

U skladu s člankom 10. Zakona o zaštiti potrošača (NN 41/14, 110/15), u slučaju da je korisnik iz bilo kojeg razloga nezadovoljan isporučenim proizvodom i/ili obavljenom uslugom može uputiti pisani prigovor Društvu na info@mindlab.hr. Radi što bržeg utvrđivanja konkretnog proizvoda i/ili usluge na koju korisnik ima prigovor, preporučuje se u prigovoru navede svoje ime i prezime, broj telefona/mobitela i/ili adresu elektroničke pošte (email), te da ukratko opiše razlog(e) svojih prigovora. Društvo će korisniku potvrditi primitak prigovora pisanim putem bez odgađanja, te će mu poslati odgovor u roku od 15 (petnaest) dana od dana zaprimljenog prigovora.

Dužnost je i obaveza korisnika koristiti stranice u skladu sa zakonom Republike Hrvatske, pozitivnim propisima, te općim moralnim i etičkim načelima. Društvo ima pravo u svakom trenutku vršiti kontrolu sadržaja stranica kako bi osiguralo poštivanje Općih odredbi i pravila privatnosti, te pozitivnih propisa. Na Opće odredbe i pravila privatnosti primjenjuju se odredbe Zakona o zaštiti potrošača. Izmjene Općih odredbi i pravila privatnosti važeće su odmah po objavi na stranicama.

U slučaju da korisnici imaju bilo kakva dodatnih pitanja ili nejasnoće vezanih uz Opće odredbe i pravila privatnosti, mogu se obratiti Društvu na info@mindlab.hr.