Naziv projekta:
Povećanje konkurentnosti ulaganjem u unapređenje web stranice i uvođenjem web trgovine
Kratki opis projekta:
Mind lab d.o.o. je uložio u unaprjeđenje postojeće web stranice i uspostavljanje web trgovine. Na unaprjeđenoj web stranici provoditi će se procjena, edukacija i usavršavanje korisnika bez fizičkog prisustva korisnika, a na istoj se nalaze online tečajevi i edukativni video materijali za digitalno učenje i usavršavanje mekih vještina. Osim toga, uspostavljena je web trgovina putem koje korisnici mogu kupiti sve potrebne materijale za svoje osobno i profesionalno usavršavanje.
Ciljevi i očekivani rezultati projekta:
Projekt se provodi s općim ciljem povećanja konkurentnosti Prijavitelja kako bi se usluge u području primijenjene psihologije olakšale i ubrzale. Kako bi se doprinijelo ostvarenju općeg cilja, ostvareni su temeljni specifični ciljevi: Unaprjeđenje postojeće web stranice i uspostavljanje web trgovine. Rezultat projekta je u unaprijeđena web stranica i uvedena web trgovina te educiran direktor društva za administriranje istih.
Ukupna vrijednost projekta iznosi 70.000,00 kn, bez PDV-a.
Iznos sufinanciranja: 49.000,00 kn
Razdoblje provedbe: od 11.10.2018.g. do 7.10.2019.g.
Kontakt osoba: Sandro Kraljević, direktor